December 13 2018 13:10:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 21.03.2013
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2013. gada 21.marta sçdi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21.marta sçdç apstiprinâja VSIA „Latvijas Radio” sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

NEPLP apstiprinâja ikgadçjâs elektroniskâs plaðsaziòas radoðuma balvas – Celmlauþa balvas – pieðíirðanas nolikumu. Tas paredz, ka NEPLP katru gadu pieðíir Celmlauþa balvu par radoðu inovâciju Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas jomâ iepriekðçjâ gadâ. Nolikums nosaka, ka balvu var pieðíirt Latvijâ reìistrçtam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim, neatkarîgajam producentam vai individuâlam pretendentam. Balvas pretendentus izvirza NEPLP locekïi, taèu ierosinâjumus par balvas pretendentiem var iesniegt ikviens.

NEPLP izsniedza apraides atïaujas SIA „Radio Valmiera” sakarâ ar uzvaru konkursâ vietçjâs radio programmas veidoðanai Ventspilî 92,8 MHz frekvencç.

NEPLP nolçma izbeigt SIA „Krievu Hîtu radio” administratîvo lietu, jo raidstacija ir novçrsusi NEPLP 2013.gada 10.janvâra lçmumâ konstatçto pârkâpumu attiecîbâ uz ziòu iekïauðanu programmâ.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA „Vidzemes Televîzija” darbîbas pamatnosacîjumos, nosakot jaunu izplatîðanas veidu – „zemes apraide”. Tâpat tika apstiprinâti grozîjumi SIA „Lattelecom” izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs, papildinot retranslçjamo programmu klâstu. Vçl NEPLP izsniedza retranslâcijas atïauju SIA „L.A.T.”.

Vadlînijas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma piemçroðanai, veidojot programmas un raidîjumus elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî VSIA „Latvijas Televîzija” valdes darbîbas mçríus 2013.gadam plânots izskatît nâkamajâ NEPLP sçdç 26.martâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.