July 16 2019 13:21:11
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP informâcija medijiem.16.08.2013
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 16. augusta sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012. – 2017. gadam. Grozîjumi paredz, ka apraides atïauju pârreìistrâcija lîdz 2013. gada 31.decembrim notiek atbilstoði pârreìistrâcijas brîdî spçkâ esoðajai NEPLP stratçìijai un citiem normatîvajiem aktiem. Elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, kuriem atbilstoði Radio un televîzijas likuma 7. pantâ noteiktajam pieðíirts reìionâlâs raidorganizâcijas statuss, neatkarîgi no faktiskâs apraides aptverðanas zonas, tiek uzskatîti par reìionâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 10. panta pirmajâ daïâ noteiktajam. Grozîjumi stratçìijâ veikti sakarâ ar EPLL pârejas noteikumu papildinâðanu ar 24.punktu, kas stâjâs spçkâ ðî gada 22. maijâ. 24. punkts nosaka, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, kuriem izsniegtajâ apraides atïaujâ noteiktais iedalîjums pçc aptverðanas zonas neatbilst EPLL normâm, lîdz 2013. gada 31. decembrim pârreìistrç apraides atïauju.

NEPLP arî apstiprinâja grozîjumus SIA „Radio Sigulda” izsniegtajâ apraides atïaujâ un darbîbas pamatnosacîjumos. SIA „Radio Sigulda” programmas nosaukums turpmâk bûs Radio 7.

Vçl NEPLP pagarinâja SIA „M.L.Grupa” izsniegtâs apraides atïaujas darbîbas termiòu, kâ arî precizçja retranslçjamo programmu sarakstu SIA „Livas KTV”.

www.neplpadome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.