December 10 2018 17:31:37
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP rîkos konkursu uz sabiedriskâ pasûtîjuma daïas pieðíirðanu komerctelevîzijâm, kas darbojas bezmaksas nacionâlajâ apraidç.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir pieòçmusi lçmumu rîkot konkursu par 2014. gada sabiedriskâ pasûtîjuma daïas pieðíirðanu komerciâliem medijiem, kas darbojas bezmaksas nacionâlajâ apraidç. Ðâdâ veidâ plânots izvçlçties kanâlus, kas bûs pieejami bezmaksas nacionâlajâ apraidç.

Nepiecieðamais finansçjums tiek iegûts, pârdalot sabiedrisko pasûtîjumu, neradot papildu izdevumus valsts budþetam, tâ kâ par abu Latvijas Televîzijas programmu apraidei ieplânoto finansçjumu no 2014. gada 1. janvâra ir iespçjams apraidît pavisam piecus televîzijas kanâlus. Plânots, ka uz pârçjiem 3 bezmaksas apraides kanâliem tiks rîkots konkurss, lai nodroðinâtu sabiedriskajam pasûtîjumam atbilstoðu saturu gan reìionâlo, gan nacionâlo komerctelevîziju programmâs bezmaksas virszemes apraidç, gan, iespçjams, Eiropas Savienîbas valstu sabiedrisko mediju (BBC vai ARTE u.tml.) retranslâciju. ES dalîbvalstu sabiedriskâs televîzijas programmu retranslâcija paredzçta tikai pie nosacîjuma, ja konkurss beigtos bez rezultâtiem. Plânots, ka konkursa noteikumi tiks sagatavoti un konkurss tiks izsludinâts mçneða laikâ.

NEPLP ir arî saòçmusi neatkarîgu juridisku atzinumu no biroja "Raidla, Lejiòð & Norcous", kurâ norâdîts, kâ ir organizçjams konkurss saskaòâ ar Eiropas Savienîbas tiesîbâm un Latvijas likumiem. Savukârt valsts dotâcija kâdas komerctelevîzijas programmas tehniskajai apraidei bûtu prettiesiska, ðeit valsts atbalsts iespçjams tikai ar sabiedriskâ pasûtîjuma pieðíirðanu satura veidoðanai kâdâ programmas daïâ. Komerctelevîzijâm par apraidi jâmaksâ no paðu ieòçmumiem.NEPLP Informâcijas centrs

67221848

Avots:www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.