December 10 2018 18:08:51
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP informâcija medijiem 13.02.2014
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2014. gada 13. februâra sçdi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 13. februâra sçdç izskatîja administratîvâ pârkâpuma lietu pret SIA „Maksimums” par reklâmas noteikumu pârkâpumiem programmâ „SPIN FM” un AS „Radio SWH” par reklâmas noteikumu pârkâpumiem programmâs „Radio SWH” un „Radio SWH Plus”. NEPLP, izvçrtçjot programmu ierakstus, kâ arî starp Izglîtîbas un zinâtnes ministriju un AS „Radio SWH” noslçgto lîgumu par ziòu un autorraidîjumu veidoðanu par izglîtîbas procesiem Latvijâ, abu radiostaciju programmâs konstatçjusi sponsora pakalpojumu popularizçðanu, sponsora norâþu neesamîbu, kâ arî to, ka ticis ietekmçts sponsorçto raidîjumu saturs un pârkâpts aizliegums sponsorçt ziòu raidîjumus. NEPLP piemçroja administratîvo sodu 450,- EUR apmçrâ SIA „Maksimums” un 950,- EUR apmçrâ AS „Radio SWH”. NEPLP, lemjot par soda apmçru un atzîstot pârkâpumu par bûtisku, òçmusi vçrâ arî to, ka popularizçtajiem sponsora pakalpojumiem ir nekomerciâls raksturs.

NEPLP arî izsniedza apraides atïauju SIA „Top Film TV” programmas „TOPFILM TV” raidîðanai. „TOPFILM TV” iecerçts kâ kino nomas filmu kanâls ar jaunâkajâm filmâm, multfilmâm un seriâliem, kas bûs pieejams kabeïtelevîzijâ un internetâ. Savukârt SIA „MEGOGO” tika izsniegta retranslâcijas atïauja.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on February 14 2014 18:20:44
NEPLP, lemjot par soda apmçru un atzîstot pârkâpumu par bûtisku, òçmusi vçrâ arî to, ka popularizçtajiem sponsora pakalpojumiem ir nekomerciâls raksturs

Tad par ko sodît?? GrinGrinGrin
2 #2 princ_fm
on February 14 2014 18:35:55
Par to kad pârkâpa likumu - ziòas nedrîkst bût kâda sponsorçtas!
19 #3 Yahoo
on February 14 2014 20:41:02
Tas jau skaidrs, bet koks ar diviem galiem. Sponsorç, bet nav nekâda kooerciâla jçga Smile
2 #4 princ_fm
on February 14 2014 22:57:28
Nu iedomâjies situâciju ja Tu piemçram sponsorç kâdu ziòu kanâlu ,visi laimîgi kamçr dod naudiòu utt, bet vienâ momentâ Tev vai kâdam tavam paziòam ir kautkâda auza kuru taisâs tv parâdît savâ ziòu izlaidumâ, nu tad loìisks secinâjums ir zvans uz savu sponsorçto kanâlu ,lai siþets tiek noòemts no çtera ,vai sagrozîts nonâk çterâ.
Siþetu jau daþâdi var uztaisît - vadlînija (LIDS) paliek tas pats, bet viòu samontç ar citu cilvçku viedokïiem, un tçls kuru tiko gribçja râdît kâ velnu nu jau ir tikai aculiecinieks.
Vecît "Ceturtâ Vara" GrinGrinGrin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.