April 22 2019 21:28:05
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP aicina uz tikðanos kabeïoperatorus, lai pârrunâtu TV programmu retranslâcijas praksi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) uzaicinâjusi uz tikðanos tos kabeïoperatorus, kuri vçrsuðies NEPLP ar vçlmi Latvijâ retranslçt Krievijas TV programmu ´Planeta RTR¡, vai arî jau veic ðîs programmas retranslâciju bez attiecîgas atïaujas.

Ðâ gada 3. aprîlî, izskatot administratîvo lietu par iespçjamo Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 26. panta 3.–5. punkta pârkâpumu Latvijas teritorijâ retranslçtâs programmas ´Rossija RTR¡ saturâ, NEPLP, pamatojoties uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 19. panta piektâs daïas 1. punktu, pieòçma vienbalsîgu lçmumu aizliegt retranslçt programmu ´Rossija RTR¡ Latvijas teritorijâ trîs mçneðus no lçmuma spçkâ stâðanâs dienas. Òemot vçrâ, ka TV programma ´Planeta RTR¡, pçc programmas pilnvarotâ pârstâvja SIA ´Baltic Media Union¡ vçstulç NEPLP sniegtâs informâcijas, faktiski ir TV kanâla ´Rossija RTR¡ viena no versijâm, NEPLP aicina uz tikðanos kabeïoperatorus, lai atkârtoti skaidrotu retranslâcijas tiesîbas Latvijâ.

NEPLP uzsver, ka TV kanâlu retranslâcija Latvijâ var notikt tikai pçc retranslâcijas atïaujas saòemðanas no NEPLP. Lîdz ðim nav pieòemti lçmumi par TV kanâla ´Planeta RTR¡ retranslâciju Latvijâ.

Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (19. panta pirmâ daïa) nosaka: ´Programmu retranslâcijai publiskajos elektronisko sakaru tîklos nepiecieðams saòemt retranslçjamâs programmas îpaðnieka (turçtâja) piekriðanu un Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes retranslâcijas atïauju.¡

NEPLP brîdina, ka programmu retranslçðana bez retranslâcijas atïaujas ir uzskatâma par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pârkâpumu un Padome patur tiesîbas uzsâkt administratîvo lietvedîbu saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 21. pantâ noteikto.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.