September 25 2020 09:13:39
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Elektronisko mediju radoðais seminârs 2014.
NEPLP ziņasAizvadîtajâ nedçïas nogalç, 14. un 15. jûnijâ, norisinâjâs Elektronisko mediju radoðais seminârs, kurâ piedalîjâs 63 mediju, reìionâlo radio un televîziju pârstâvji. Seminâra pirmajâ dienâ darbojâs piecas darba grupas, kuras vadîja mediju jomu profesionâïi. TV reþisors Arvîds Babris stâstîja par reþiju un stâsta veidoðanu televîzijâ. Biznesa augstskolas Turîba asociçtâ profesore Ingrîda Veikða sniedza prezentâciju un veidoja diskusiju par autortiesîbâm. Latvijas Mâkslas akadçmijas pasniedzçjs un TV raidîjumu operators Mikus Meirâns sniedza praktiskas nodarbîbas portreta intervijas gaismoðanai. MTG TV lokâli raþotâs produkcijas menedþere Elîna Jçkabsone veidoja diskusiju par televîzijas raidîjuma producçðanu. Savukârt, Latvijas Radio kanâla ´Pieci¡ vadîtâjs Kârlis Dagilis sadarbîbâ ar LR5 galveno satura redaktori Annu Platpîri un NEPLP locekli Daini Mjartânu vadîja praktisko seminâru radio pârstâvjiem. Praktisko nodarbîbu saraksts vçl jâpapildina ar pârvietojamâs televîzijas stacijas ´VIDIKOM¡ sniegto iespçju strâdât daudzkameru filmçðanas reþîmâ.

Otrajâ seminâra dienâ dalîbniekiem bija iespçja iepazîties ar virtuâlâs televîzijas studijas ´TriCaster¡ darbîbu. Tika analizçti radio darba grupas sagatavotie siþeti un notika tikðanâs ar Latvijas Kultûras akadçmijas un RISEBA pârstâvjiem.

Elektronisko mediju radoðais seminârs fotogalerija.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM