May 31 2020 18:40:26
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Lattelecom" interaktîvajâ televîzijâ atkal varçs vçrot TV3.
TV3 No ðâ gada 25. jûnija "Lattelecom" interaktîvâs televîzijas skatîtâji savos televizoros atkal varçs vçrot TV3, liecina uzòçmuma izplatîtâ informâcija.

TV3 un "Lattelecom" izdevies panâkt ilgtermiòa vienoðanos par TV3 râdîðanu "Lattelecom" interaktîvajâ televîzijâ. Jaunâ lîguma nosacîjumi ir konfidenciâli un publiski netiek komentçti.

"Delfi" jau ziòoja, ka TV3 retranslçðana "Lattelecom" interaktîvâs televîzijas platformâ tika pârtraukta ðâ gada 2. aprîlî, jo pusçm neizdevâs vienoties par abpusçji pieòemamiem lîguma nosacîjumiem.

Jâatgâdina, ka pirms 2. aprîïa TV3 un "Lattelecom" ilgâku laiku risinâja sarunas par to, kâdu retranslâcijas maksu "Lattelecom" bûs jâmaksâ par TV3 retranslâciju interaktîvâs televîzijas platformâ. Pçc tam, kad pusçm neizdevâs vienoties, "Lattelecom" vçrsâs Konkurences padomç ar prasîbu izvçrtçt TV3 rîcîbu, nosakot augstâku cenu par programmas retranslâcijas tiesîbâm un atsakot lîguma pagarinâðanu ar "Lattelecom", vienlaikus pagarinot lîguma slçgðanas termiòu ar "Baltcom TV".

Konkurences padome gan atzina, ka TV3 îpaðnieku - skandinâvu koncerna "MTG Group Brodcasting AB" kopçjâ tirgus vara attiecîbâ pret maksas televîzijas operatoriem ir ievçrojama, tomçr norâdîja, ka "Lattelecom" ir ïoti spçcîgs partneris, kam TV3 nevar uzspiest sev vçlamo cenu.Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: Lattelecom TV3 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM