April 22 2019 23:23:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP sâk lietas pret PBK un "Pro100 TV" par vienpusîgu Ukrainas notikumu atspoguïoðanu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nolçmusi sâkt lietvedîbas vairâkâs administratîvo pârkâpumu lietâs par iespçjamajiem Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) pârkâpumiem elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos SIA "Pirmais Baltijas Kanâls", SIA "Televîzijas kanâls Pro100 TV" un SIA "Autoradio Rçzekne", portâls "Delfi" uzzinâja padomç.

Lietas sâktas par vienpusîgu Ukrainas notikumu atspoguïoðanu. Lietas sâktas pçc NEPLP Monitoringa centra ziòojumiem, no kuriem izriet, ka siþetos tiek atspoguïots vienpusîgs viedoklis par notikumiem Ukrainâ

Kâ informç padome, NEPLP pieòçma lçmumu uzsâkt lietvedîbu administratîvâ pârkâpumu lietâ par iespçjamajiem EPLL pârkâpumiem ¥Pirmâ Baltijas Kanâla" (PBK) raidîjuma ¥Vremja" siþetos par notikumiem Ukrainâ ðâ gada 12. jûlijâ.

Lieta par programmas "Pro 100TV" raidîjumâ "Kriminalinform" ðâ gada 6. Jûnijâ pausto sâkta, jo siþets par Donbasa separâtistiem veidots tendenciozi - atspoguïoti tikai separâtistu un viòus atbalstoðu personu viedokïi.

Administratîvâ pârkâpumu lieta par iespçjamajiem EPLL pârkâpumiem programmas "Autoradio Rçzekne" neatkarîgâ producenta veidotajos raidîjumos "Golos Rossiji" no ðâ gada 7. maija lîdz 9.maijam, sâkta, jo ðajos siþetos tiek atspoguïots vienpusçjs viedoklis par notikumiem Ukrainâ.

EPLL 24. pants nosaka: Elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem. Komentârus un viedokïus atdala no ziòâm un nosauc viedokïa vai komentâra autoru.

Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ (LAPK) 201.5 pantâ noteikta administratîvâ atbildîba par elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmu veidoðanas noteikumu pârkâpumiem. Konstatçjot pazîmes, kuras norâda uz iespçjamo administratîvo pârkâpumu, NEPLP pieòem lçmumu par lietvedîbas uzsâkðanu administratîvâ pârkâpuma lietâ. Turpmâkâ lietvedîba notiks LAPK paredzçtajâ kârtîbâ.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.