April 22 2019 23:58:23
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP 18.septembra sçdi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðâ gada 18.septembra sçdç izskatîja virkni jautâjumu, kas skar elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas attîstîbu un uzraudzîbu.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi augustâ

NEPLP apstiprinâja programmas Re:TV (SIA ¥Vidzemes televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada augustu pilnâ apjomâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 34 372 eiro apmçrâ;
NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS ¥TV Latvija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada augustu. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 41 202 eiro apmçrâ (tai skaitâ izmaksas par dokumentâlo filmu ¥Maija Tabaka´);
NEPLP apstiprinâja programmas OTV (SIA ¥Ogres televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada augustu pilnâ apjomâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 22 863 eiro apmçrâ. Tika apstiprinâtas arî izmaksas par iepriekðçjo periodu 35 166 eiro apmçrâ (kopâ – 58 029 eiro).

Uzsâk pârbaudi, piemçro sodu

NEPLP pieòçma lçmumu sodît SIA ´Ogres Televîzija¡ par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pârkâpumu un Administratîvo pârkâpumu kodeksa pârkâpumu, nenodroðinot filmas ´Tavs dçls¡ (demonstrçta 2014.gada 6.janvârî) fragmentu tulkojumu latvieðu valodâ. Par minçto pârkâpumu televîzijai uzlikts naudas sods 200 eiro apmçrâ.
NEPLP nolçma nosûtît materiâlus Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas birojam par iespçjamo administratîvo pârkâpumu SIA ´Ventspils Radio¡ programmâ ´Radio Ventspils¡ izplatot priekðvçlçðanu aìitâcijas materiâlu, neiesniedzot aìitâcijas materiâlu izvietoðanas izcenojumus NEPLP.

NEPLP sçdç apstiprinâja grozîjumus SIA ´OSTKOM¡ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu, kâ arî pagarinâja SIA ´Vidusdaugavas televîzija¡ apraides atïaujas darbîbas termiòu lîdz 2024.gada septembrim.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.