April 24 2019 19:14:40
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Izsludina konkursu TV raidîjumiem par diasporas tematiku
NEPLP ziņas26. septembrî Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) sadarbîbâ ar Ârlietu ministriju izsludinâja konkursu par televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku 2014. gadâ. Konkursa mçríis ir atbalstît mîtnes zemçs veidotu siþetu un raidîjumu par diasporu sagatavoðanu nolûkâ padarît tos pieejamus diasporai, kâ arî Latvijas sabiedrîbai. Siþetiem un raidîjumiem jâbût pieejamiem Latvijas sabiedriskajos, komerciâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî internetâ. Konkursa finansçjums ir 22 766 eiro.

Konkursâ var piedalîties komersanti – elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi un producenti mîtnes zemçs, kuri ir vienojuðies par siþetu, kâ arî raidîjumu par diasporas tematiku raidîðanu Latvijas elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Konkursa pretendentiem jâiesniedz siþetu raidîjumu satura koncepcija, informâcija par sasniedzamo auditoriju, informâcija par pretendenta pieredzi un kompetenci, par tehnisko nodroðinâjumu, finansçjuma izlietojuma tâme, kâ arî cita informâcija.

Piedâvâjumus konkursâ var iesniegt lîdz ðâ gada 17. oktobrim, pretendentu izvçrtçðana notiks lîdz 23. oktobrim.

Konkursa uzvarçtâjam bûs jânodroðina siþetu un raidîjumu izvçrtçjums, ko veic neatkarîgs eksperts, lai nodroðinâtu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes kvalitâti.

«Ðo konkursu rîkojam kopâ ar Ârlietu ministriju. Ðis ir pirmais ïoti pozitîvais precedents, kad konkurss par satura veidoðanu elektroniskajos medijos no kâdas valsts institûcijas tiek veidots, iesaistot NEPLP. Ceram, ka arî citas valsts institûcijas ar savâm iniciatîvâm vçrsîsies NEPLP, kas nodroðina profesionâlu konkursu norisi elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un pârliecinâs par satura veidoðanas kvalitâti atbilstoði sabiedriskâ pasûtîjuma nosacîjumiem,» norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Konkursa nolikums atrodams ðeit.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.