April 24 2019 19:43:46
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Konkursâ par diasporas TV raidîjumu veidoðanu uzvar SIA ´TV3 Latvia¡ un IMLO LAT-IRELAND LTD.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 28. oktobra sçdç apstiprinâja konkursa par ´Televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku 2014. gadâ¡ rezultâtus. NEPLP par konkursa uzvarçtâjiem atzina SIA ´TV3 Latvia¡ un IMLO LAT-IRELAND LTD piedâvâjumus. NEPLP, sadalot konkursa finansçjumu uz pusçm, katram no uzvarçtâjiem pieðíîra 11 383 eiro siþetu veidoðanai.

TV siþeti tiks veidoti par èetrâm diasporas mîtnes zemçm – Îriju, Ziemeïîriju Lielbritâniju un Dâniju. Konkursa uzvarçtâja SIA ´TV3 Latvia¡ siþetu sçriju tiek plânots râdît TV3 vakara ziòu programmâ. Savukârt IMLO LAT-IRELAND LTD raidîjumi tiks pârraidîti Latvijas Televîzijâ un kanâlâ Re:TV.

Konkursa mçríis ir atbalstît mîtnes zemçs veidotu siþetu un raidîjumu par diasporu sagatavoðanu nolûkâ padarît tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrîbai, kâ arî nodroðinât siþetu un raidîjumu pieejamîbu interneta platformâ un atbalstît elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïus un producentus Latvijas diasporas mîtnes zemçs. Siþetiem un raidîjumiem jâbût pieejamiem Latvijas sabiedriskajos, komerciâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî internetâ. Konkursa finansçjums ir 22 766 eiro.

Konkursâ varçja piedalîties komersanti – elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi un producenti mîtnes zemçs, kuri ir vienojuðies par siþetu, kâ arî raidîjumu par diasporas tematiku raidîðanu Latvijas elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Konkursa pretendentiem bija jâiesniedz siþetu raidîjumu satura koncepcija, informâcija par sasniedzamo auditoriju, informâcija par pretendenta pieredzi un kompetenci, par tehnisko nodroðinâjumu, finansçjuma izlietojuma tâme, kâ arî cita informâcija.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP TV3 Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.