September 25 2018 10:54:34
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

21-04-2017 12:16
Tā tēma atkal ir Ok, video salaboti, bet lūdzu kad liec video, paskaties lai nav ierobežojumi rādīšanai LV.

20-04-2017 13:23
Vispirms vīriem melnā, jāparunā ar lapas hostingu. Cool

Magic FM Piedâvâ jaunu formâtu!
Radio ziņasSakarâ ar tehniskajâm nebûðanâm Magic Fm piedâvâ vçrtçðanai vienu no populârâkajâm interneta radio stacijâm uz zemes!
Kas raidîs Mârupç 97,3 Mhz FM
Radio ziņas24.maijs bûs tâ diena, kad tiks pasludinâts konkursa uzvarçtâjs apraides atïaujas (licences) saòemðanai radio programmas apraidei 97,3 MHz FM frekvencç Mârupes pagastâ.
Iespçju piedalîties konkursâ ir izmantojuði 4 pretendenti!
Ruslans Kulabuhovs
?QBS?;
SIA ?Moinonda?;
SIA ?Digital Radiolinija?.
Pirâti "piebeidz" Windows Vista
Hacked!Windows Vista jau vairâkus mçneðus pieejama pie neskaitâmiem izplatîtâjiem visâ pasaulç un, godîgi sakot, ir mazliet jâpabrînâs, ka operçtâjsistçmu tâ pa îstam uzlauzt izdevies tikai tagad. Apspriest pirâtisko programmatûru mçdijos ir tabu, tâdçï atgâdinâðu, ka Boot.lv nekâdâ ziòâ nevçlas attaisnot vai popularizçt pirâtismu - ðî raksta mçríis ir tikai darît Jums zinâmu, ka kaut kas tâds ir noticis, par spîti visâm Microsoft pûlçm un izslavçtajâm Windows Vista Activation pretpirâtisma ietaisçm.
EHR jaunâ iespçja - blogs
EHRVisi kâdreiz kaut ko laika trûkuma dçï nespçjam izdarît un kur nu laist garâm kâdu interesantu raidîjumu pa radio. Iedomâjamies situâciju: ? Tev ðonedçï gribas dzirdçt kas izvirzîjies EHR topa virsotnç, bet tev pçkðòi tajâ laikâ negaidîta tikðanâs un tu to nevari noklausîties?. Tagad tâ nav problçma, vismaz EHR klausîtâjiem.
LNT un TV5 pârdotas mediju magnâta Mçrdoka koncernam.
TV ziņasASV mediju magnâtam Rupertam Mçrdokam piederoðâ starptautiskâ koncerna "News Corporation" uzòçmums "News Corp Europe" 8.maijâ iegâdâjies telekompâniju LNT ("Latvijas Neatkarîgâ televîzija") un 70% telekompânijas TV5 ("TV Rîga"), informçja LNT valdes priekðsçdçtâjs Andrejs Çíis.
Igaunijas parlamenta vicespîkere pieprasa Krievijas televîzijas kanâlu retranslâcijas pârtraukðanu
TV ziņasIgaunijas parlamenta vicespîkere Kristîna Ojulanda pieprasîjusi pârtraukt retranslçt valsts teritorijâ Krievijas televîzijas kanâlus, ziòo Rîgikogu (parlamenta) preses dienests.

Viòa Krievijas televîzijas pârraides nosaukusi par ksenofobiskâm.
Ìimenes TV
TV ziņasSvçtdien sâcis raidît Jûrmalas reìionâlais televîzijas kanâls "Ìimenes TV", informçja reþisore Diâna Bçrza.
Televīzija? LTV 7 programmas izplatīšanu satelītā
NRTPNacionālās radio un televīzijas padomes informācija presei par 2007.gada 10.maija sēdi.
Saeimas deputāti kritizē LTV un LR par zemajiem reitingiem
ZiņasSabiedriskās televīzijas un radio zemie reitingi salīdzinājumā ar komerciālajiem masu saziņas līdzekļiem liek domāt par neefektīvu nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, šāds viedoklis trešdien izskanēja Saeimas Pieprasījumu komisijā, kurā uzklausīti Nacionālās radio un televīzijas padomes (NRTP) locekļi Aivars Berķis, Ingrīda Stroda, Dzintra Geka, Imants Skrastiņš, Latvijas Televīzijas (LTV) ģenerāldirektors Jānis Holšteins un Latvijas Radio ģenerāldirektors Agris Semēvics.
97,3 MHz FM Mārupē!
NRTPNacionālās radio un televīzijas padomes informācija presei par 2007. gada 29.marta sēdi.
Nacionālā radio un televīzijas padome 29.marta sēdē apstiprināja VB SIA "Latvijas Radio" atskaiti par Nacionālā pasūtījuma izpildi 2006.gadā. Padome uzklausīja arī Latvijas Radio ģenerāldirektoru A.Semēvicu un Ziņu dienesta vadītāju J.Rozenbergu saistībā ar Latvijas Radio Ziņu dienesta darba kvalitāti.
Ciparu TV
Digitālā TVŽenēva 2006 potenciāls un tā realizācija.
Reģionālā plāna Ženēva 2006 (GE06) pieņemšana paātrināja ciparu apraides ieviešanu. 2006. gada nogalē Holande pārtrauca raidīt analogo televīziju. Dažās valstīs ? Vācijā, Lielbritānijā, Somijā, Zviedrijā ? pāreju paredzēts pabeigt tuvākajā nākotnē. 2006. gadā ciparu sistēmā DVB-T sāka raidīt arī Lietuva un Igaunija. Latvija atrodas GE06 plāna ieviešanas sākumposmā.
Jaunākie komentāri
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
· Ā tas tā ja nezini k...
· RDS signāls jaucas M...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

Radio releju antenas...

Radio releju antenas...
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.