August 08 2020 02:48:11
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ziņu kategorijas
Latvijas Televīzija

Kategorija: Latvijas Televīzija
Ziņu skaits kategorijā: 47
· LTV nepatīkami pārsteigta par mazākumtautību satura raidīšanas pārtraukšanu programmā LTV7.
· LTV par vairāk nekā 100 000 eiro iegādājas videokameras un studijas adapterus.
· "Netaisnīgi un nepamatoti" – LTV spēkojas ar NEPLP par papildu miljonu
· Kurp dodies, LTV un NEPLP?
· Prokuratūra sākusi pārbaudi saistībā ar LTV valdes priekšsēdētāja izraudzīšanos.
· LŽA: Giela paustais nerada pārliecību par viņa izpratni par LTV vadību
· LTV vadītāja amatā ieceļ "Olainfarm" mārketinga analītiķi Eināru Gielu
· KNAB izvērtēs NEPLP iesniegumu par LTV veiktā iepirkuma sadārdzinājumu
· Eksperti augstos toņos diskutē par neuzticības izteikšanu LTV.
· Pēc NA 'valodas demarša' darbu pamet viens no labākajiem LTV7 žurnālistiem.
· LTV saņems pusmiljonu eiro, lai segtu zaudējumus strīdā par autortiesību pārkāpumu.
· LTV iegūst Phjončhanas un Tokijas olimpisko spēļu raidīšanas tiesības.
· LTV mājaslapu par 20 000 eiro programmēs un uzturēs SIA "Codeart"
· LTV pârtrauc demonstrçt raidîjumu 'Zebra'.
· Latvijas Televîzija prasa 'Labvakar TV' maksâtnespçju
· Bijuðais prezidenta preses padomnieks Kikusts kïuvis par LTV raidîjuma "Rîta panorâma" vadîtâju
· Vadims Jeroðenko: Latvijas Televîzija - "sanatorija" par dârgu naudu
· LTV vadîtâjs: Mazâ valstî sabiedriskajam medijam nevajadzçtu bût reklâmas tirgû
· LTV valdes priekðsçdçtâjs jau divas nedçïas prâto, ko atbildçt uz nepatîkamajiem jautâjumiem
· LTV pienâcis taupîbas laiks - slçdz esoðos un atceï plânotos raidîjumus
· AT par labu AKKA/LAA no LTV piedzen vairâk nekâ 600 000 eiro.
· Kamçr nav lîdzekïu skolotâju algâm, Latvijas Televîzijai naudas ir pietiekami pat "preses konferences banketam"
· NEPLP piesprieþ € 2500 sodu Latvijas Televîzijai; LTV valdi prçmçs
· LTV treðo programmu krievu valodâ veidos sadarbîbâ ar Igauniju
· Stâjies spçkâ spriedums, ar kuru Domburam bûs jâmaksâ vairâk nekâ 25 000 eiro.
· Mâris Olte: Do svidaòja, gospoda!
· 90 gadu jubilejâ LVRTC uzvelk Latvijas karogu TV tornî.
· Tiesa pieòem izskatîðanai arî Lapsas prasîbu pret Latvijas Televîziju un Krenbergu.
· LTV veiks telpu renovâciju, lai izveidotu atvçrtâ tipa biroju
· LTV þurnâlistus apmâcîs ASV mediju eksperte Magda Voltere.
· LTV plâno izkonkurçt PBK.
· LTV satura uzlaboðanai krievu valodâ pieðíir vairâk nekâ pusmiljonu.
· LTV iecerçjusi veidot kopîgu Baltijas valstu telekanâlu krievu valodâ.
· LTV aicina anulçt MTG licenci un sola hokeju nodroðinât brîvâ çterâ.
· LTV vadîtâjs: mani mçríi ir krietni lielâki par NEPLP noteiktajiem
· LTV ziòu dienestu turpmâk vadîs Iveta Elksne
· Panorâma svin 55 gadu jubileju.
· LTV turpmâk vadîs Ivars Belte; valdç bûs Òesterovs un Skujiòð
· NEPLP: nepabeigta augstâkâ izglîtîba neïauj kandidçt uz LTV ðefa krçslu
· LTV darbinieki pârmaiòas tâ arî nav sagaidîjuði.
· LTV ðefs: veidojam kanâlu LTV3.
· LTV7 reìionâlo televîziju dçï zaudçjusi vidçji 12 000 skatîtâju.
· LTV mazajâm televîzijâm piedâvâ laiku rîtos un vakaros.
· Lûdz KNAB un Valsts kontroli pievçrst uzmanîbu LTV notiekoðajam.
· LTV7 nâkamgad raidîs tikai ciparu formâtâ
· No LTV nacionâlâ pasûtîjuma pazûd virkne raidîjumu
· Latvijas televîzijâ bûs pirmizrâde filmai "Runâ Strazdumuiþas radio".
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM