September 19 2020 09:08:37
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ziņu kategorijas
Ziņas

Kategorija: Ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 190
·Spilves aviācijas svētkiem – 100!. Aviācijas salidojums “Riga Fly-in 2020” un pastaiga Latvijas aviācijas vēsturē.
·Žaklīna Cinovska: NEPLP jānodrošina vienlīdzīgas iespējas vietējā satura radītājiem.
·Konkurss masu medijiem Covid-19 krīzes seku mazināšanai īsti nebūšot konkurss, atklāj naudas dalītājs.
·Latvijas digitālā cīņa pret Covid-19: karantīnas kontrole – mēneša laikā; kontaktpersonu izsekošana – pēc Singapūras modeļa.
·Latvijas skolēniem domātos raidījumus skatās arī Īrijā
·Sakaru operatoriem būs jāsniedz dati par Covid-19 inficēto vai to kontaktpersonu atrašanās vietu.
·Covid-19: Krievija izmantos mobilos telefonus potenciālo pacientu izsekošanai.
·ASV radītas novērošanas kameras, ar kurām var identificēt koronavīrusu.
·"Tele2" izveidojis meitas uzņēmumu.
·Levita jaunais ierosinājums varētu ierobežot Krievijas TV kanālu translāciju.
neshvila

Kategorija: neshvila
Ziņu skaits kategorijā: 1
·FM komercijas sākums!
TV3

Kategorija: TV3
Ziņu skaits kategorijā: 12
·Televīzijas skatītājus mulsina kanāla TV3 jaunais logo.
·Ēras beigas: no pirmdienas daļēji stājas spēkā "All Media Baltics" televīziju kanālu reforma.
·Ilggadējā TV3 vadītāja Zūzena atstās darbu 'All Media Latvia' vadībā.
·Koalīcijas politiķi nesaskata būtiskus riskus MTG Baltijas biznesa pārdošanā.
·Par pretlikumîgu PTAC direktores citâta iekïauðanu reklâmâ TV3 uzliek bargu sodu.
·"Lattelecom" interaktîvajâ televîzijâ atkal varçs vçrot TV3.
·TV3 paziòo par sarunu rezultâtu ar "Lattelecom".
·"Lattelecom" un MTG nevienojas par TV3 retranslâcijas noteikumiem
·LVRTC: 'TV3' atbilde neatrisina bûtiskus jautâjumus; 'TV3' pârsteigts par LVRTC reakciju.
·TV3 pieòem LVRTC piedâvâjumu un paliek analogajâ apraidç.
Datoru programmatūra

Kategorija: Datoru programmatūra
Ziņu skaits kategorijā: 11
·VIDEO: LAIKA ZIÒU TIEÐRAIDI IZTRAUCÇ "WINDOWS 10" PAZIÒOJUMS
·"Apple" izziòo jaunas operçtâjsistçmu versijas datoriem un mobilajâm ierîcçm
·Kâ patstâvîgi datorâ nomainît Ls simbolu pret €
·Apstiprinâts: Skype izseko lietotâjus.
·Torrentu trakeros visâ pasaulç parâdîjusies Microsoft Windows 7 operçtâjsistçmas beta versija.
·Shoutcast.com serviss nestrâdâ.
·Microsoft Windows Vista SP1 ? vai âtrâka?
·Norton Antivirus nokauj 1 miljonu datoru.
·"Windows Vista" īpaši nesajūsmina interneta pasauli.
·ES dod "Microsoft" astoņas dienas programmu kodu atklāšanai
Datortehnika

Kategorija: Datortehnika
Ziņu skaits kategorijā: 6
·Ēras beigas: "Microsoft" pārtrauc "Windows 7" atbalstu.
·LG Electronics izstâdç IFA 2014 iepazîstinâs ar pasaulç pirmo izliekto 21:9 UltraWide IPS monitoru.
·Izstrâdâts USB spraudnis, kas ievietojams jebkâdâ orientâcijâ.
·Uzmanies! Deg ne tikai tavs iPod, bet arî Mac!
·Intel Quad Core cenas nonāk atklātībā
·Labākie laptopi IBM un Apple!
NRTP

Kategorija: NRTP
Ziņu skaits kategorijā: 20
·NRTP prasa LTV nâkamgad pieðíirt 8,35, LR - 3,87 miljonus latu.
·Plâno samazinât NRTP locekïu skaitu.
·Ja nebûs naudas, atkâpðoties NRTP un ìenerâldirektori.
·NRTP satrauc Krievijas informatîvas vides ietekme Latvijâ
·TB/LNNK frakcija iztaujâs Kleckinu par iespçjamâm nelikumîbâm NRTP darbîbâ.
·NRTP pârskats.
·Raidorganizâcijas aicina Saeimu rûpîgi izvçrtçt lîdzðinçjo NRTP pârstâvju darbu
·Zinâmi partiju virzîtie kandidâti darbam NRTP
·Padome lemj! :)
·Par ko lems NRTP 13.septembra sçdç!
Pirāti

Kategorija: Pirāti
Ziņu skaits kategorijā: 21
·Policija piesaka karu televīzijas pirātiem – pret izplatītājiem trīs gadu laikā uzsākti 40 kriminālprocesi .
·Nosacīts cietumsods un 61 000 eiro naudas sods par nelegālu televīzijas pārraidīšanu.
·VASES pārtrauc nelegāla FM radio raidītāja darbību Valmierā.
·Policija aiztur nelegālās televīzijas izplatītājus; 200 mājsaimniecības paliek bez TV.
·Slçptâs kameras video: Kâ tvarsta TV izplatîtâjus - "pirâtus"
·Intervija ar Daci Kotzevu
·Sperts solis tuvâk TV 'pirâtu' apkaroðanai Latvijâ, priecâjas biedrîba.
·Televîzijas "pirâtu" rokâs 240 000 iedzîvotâju; valsts ik gadu zaudç vismaz 12 miljonus eiro.
·"Pirâtiem" pa pçdâm: katra piektâ mâjsaimniecîba izmanto nelegâlus televîziju izplatîtâjus.
·LaIPA un biedrîba "Nç pirâtismam Latvijâ!" apòemas apkarot pirâtismu Latvijâ
Free FM sveic

Kategorija: Free FM sveic
Ziņu skaits kategorijā: 10
·www.freefm.lv 12.jubileja!
·Mums 11...
·Laimîgu Jauno 2017 gadu.
·Priecîgus Ziemassvçtkus un laimîgu 2016 gadu!
·¥Priecîgus Ziemassvçtkus un laimîgu Jauno gadu¡
·LTV jau 60!
·Latvijai - 95 !
·Radio Valmiera 5 gadi!
·Suminâts lai Jubilârs!
·WWW.FREEFM.LV vçl priecîgus ziemassvçtkus.
Digitālā TV

Kategorija: Digitālā TV
Ziņu skaits kategorijā: 52
·Repšes kampaņa, spiediens un vaina – 'digitālgeitā' apsūdzētie saka pēdējo vārdu.
·"Lattelecom" vçrsies PTAC un KP, lûdzot izvçrtçt MTG paziòojumu.
·DELFI › Bizness › Uzòçmumi 'Baltcom': nepiedalîjâmies virszemes konkursâ, jo tehnoloìija ir 'aizejoða'.
·Nâkotnç televîzijas kanâlu nebûs; cilvçki sekos produktam
·NEPLP izvirzîjuði nosacîjumus TV3 un LNT apvienoðanâs plâniem
·Prognozç, ka TV3 un LNT apvienoðanâs tiks atïauta
·"Lattelecom" baþîjas par ciparu apraides koncepcijas kavçðanu
·Turpmâk «Lattelecom» televîzija bûs skatâma arî mobilajâs ierîcçs
·Kots: esam drosmîgi un paziòojam, ka Latvijâ bûs maksas televîzija.
·NEPLP jâuzòemas atbildîba par nevajadzîgi âtri sâkto digitalizâcijas procesu.
Radio ziņas

Kategorija: Radio ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 137
·Radio NABA sāks skanēt raidījums par fankmūziku
·Saldus radio 107,9 FM Radio pārtrauc darbību.
·Beidzis pastāvēt Capital FM; dīdžeji palikuši bez darba.
·Valdība neatļauj Meroni nopirkt 'Radio SWH'.
·Briseles auto izstādē uzmanība tiks pievērsta ES digitālā radio noteikumiem.
·EU Parliament backs digital radio in cars.
·Krievijā ieviests jauns standarts digitālajā radio apraidē.
·Likvidēts Ufo dibinātais radio 'Boom FM'.
·'Latgolys Saeima' sašutusi par finansējuma samazinājumu raidījumiem latgaliešu valodā.
·Radio “Brīvā Eiropa” latviešu raidījumu ieraksti kļūst pieejami internetā
TV ziņas

Kategorija: TV ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 124
·Par pirātisku televīzijas pakalpojumu pārdošanu internetā piespriež 31 000 eiro kaitējuma kompensāciju.
·Pērkona negaisa dēļ "Tet" televīzijā vairākiem kanāliem traucēts signāls.
·Attālinātajām mācībām izveido speciālu TV kanālu «Tava klase».
·Attālinātās mācības mēģinās atbalstīt caur diviem televīzijas kanāliem.
·TV3 neizpratnē par LTV lēmumu mainīt 'Panorāmas' ierasto darbalaiku.
·LNT un 'Kanālu 2' nomaina ar 'TV3 Life' un 'TV3 Mini'.
·Lielbritānijas mediju regulators soda “Baltijas mediju aliansi”
·"Straumēšanas karos" zaudētājos, izskatās, paliks līdzšinējā televīzija.
·Viļakas un Krāslavas novados no janvāra darbosies jauni TV apraides masti
·Kanāls atradis veidu, kā rādīt ziņas LNT kanālā.
EHR

Kategorija: EHR
Ziņu skaits kategorijā: 6
·No Raidorganizâciju asociâcijas izslçdz "Super FM", "Krievu radio" un "Latvieðu radio".
·Uìis Polis: Vai kârtçjâ NEPLP afçra KNAB degungalâ?
·"Krievijas Hîtu radio" sola tiesâties, ja izsludinâs likumu raidît latvieðu valodâ.
·Uìis Polis: Mûrniece, Dimant, Mjartân! Pârtrauciet tracinât Latvijas krievus!
·Latvijas Himna katru rîtu 6.00 radio çterâ
·EHR jaunâ iespçja - blogs
HAM ziņas

Kategorija: HAM ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 12
·Ventspils Augstskolas studenti ir gatavi palaist meteoroloģisko zondi.
·VASES aicina pieteikties radioamatieru seminâram.
·Pârgalvîgs pârîtis nakðòo Kuldîgas Upîðkalna "Adatâ"
·Igauòu jaunieði stratosfçrâ veikuði íîmisku eksperimentu.
·18 aprilis - Vispasaules radio amatieru diena.
·SSTV pârraides no Starptautiskâs kosmosa stacijas.
·Latvijas radioamatieru vçsture.
·Amatieru radio - vislielâkais no zinâtnes hobijiem!
·RÎGATV 24: Aktuâlâ intervija ar Rinaldu Ritmani (video).
·Par godu Gulbenes - Alûksnes bânîða 110 gadu jubilejai HAM aktivitâtes.
ESD ziņas

Kategorija: ESD ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 82
·Maza rādiusa FM apraide.
·Radioamatieru eksāmens 04.03.2020
·CEPT ECC PT1 darba grupas sanāksme Mančesterā.
·Rīga šonedēļ būs 5G galvaspilsēta.
·VAS ”Elektroniskie sakari” aicina elektronisko sakaru nozares pārstāvjus sniegt viedokli par 26 GHz joslas pārplānošanu 5G sistēmām.
·Parakstīti jauni nolīgumi par radiofrekvenču izmantošanu publiskajiem mobilajiem tīkliem Latvijas – Igaunijas pierobežā.
·Rīgā norisinājās 8. Pasaules radiosakaru konferences sagatavošanās darba grupas sanāksme.
·Latvijā norisināsies vēl nebijis starptautiska mēroga IKT forums - “5G Techritory”.
·VAS “Elektroniskie sakari” piedalās kampaņā, kas pēta būtiskākos meteoroloģisko radaru traucējumu iemeslus un efektīvākos veidus to novēršanai.
·VAS “Elektroniskie sakari” izstrādājusi unikālu radiofrekvenču monitoringa programmatūru “Skudra”.
NEPLP ziņas

Kategorija: NEPLP ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 750
·NEPLP atkārtoti izsludina konkursu televīzijas programmas izplatīšanai bezmaksas zemes apraidē
·NEPLP: Pirms Rīgas domes vēlēšanām fiksēts ievērojams skaits iespējamu slēptas politiskās aģitācijas pārkāpumu
·NEPLP izsludina konkursus radio programmu raidīšanai brīvajās frekvencēs Saldū un Gulbenē
·SKP Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome lūdz atbalstīt nākamā gada budžetā finansējumu sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus
·NEPLP nākamgad prasa dubultot sabiedrisko pasūtījumu komercmedijiem
·NEPLP atgādina par aizliegumu izvietot priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās
·Mediju uzraugs sāk trīs lietas par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem 'RīgaTV 24' un 'Baltkom radio'.
·NEPLP izsludina konkursus radio programmu raidīšanai brīvajās frekvencēs Dagdā un Talsos.
·NEPLP: sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus ir nākamā gada valsts galvenā prioritāte
·Noteikti uzvarētāji konkursā par 2020. gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu
Valmiera FM

Kategorija: Valmiera FM
Ziņu skaits kategorijā: 5
·"Radio Valmiera" darbîbu modernizçs ar ES fondu lîdzekïiem
·Radio VALMIERA jaunâ frekvencç
·Kâdam, Tavuprât, jâbût Vidzemes reìiona radio?
·Radio Valmiera otrdien skançs frekvencç 98,1 FM
·Radio Valmiera çterâ jauns sarunu raidîjums «Mûsu laiks»
Satelīta TV

Kategorija: Satelīta TV
Ziņu skaits kategorijā: 12
·Pēc 56 gadiem kosmosā uz Zemes nogāzies NASA satelīts.
·Pēc mīklaina negadījuma grasās uzsprāgt televīzijas satelīts.
·Latgales pierobežā satelītantenas pagrieztas Krievijas virzienā.
·Orbitālo satelītu operatora SES peļņa pērn – 596,1 miljons eiro.
·Ventspils Augstskola saòçmusi Latvijas vçsturç pirmo izplatîjuma radiosakaru atïauju.
·Tiks palaisti divi jauni ES satelîti.
·Krievija pamazâm atsâk kodçt savus satelîttelevîzijas kanâlus, norâda Satiksmes ministrija.
·Orbitâlais satelîts 'Astra5B' nodroðinâs arî Latvijâ jaudîgâku satelîta pârraides kvalitâti.
·“SES SIRIUS” NOSAUKUMS TIEK MAINÎTS UZ “SES ASTRA”
·SES Astra: sâkas 3D televîzijas çra
TV antenas

Kategorija: TV antenas
Ziņu skaits kategorijā: 5
·Ulbrokas tornis draud sagâzties - iespçjama demontâþa
·Iekðlietu ministrs vçrð uzmanîbu uz nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem
·Âgenskalnâ stiprs vçjð var sagâzt veco televîzijas torni
·Uzòçmçji norâda uz nepiecieðamîbu ar likumu regulçt digitâlo apraidi.
·SIA "TV Vidzeme" attîstâs.
e-radio eipi

Kategorija: e-radio eipi
Ziņu skaits kategorijā: 8
·EIPI Radio atvadâs no klausîtâjiem!
·Aicina izvçrtçt iespçjamo intereðu konfliktu Kultûrkapitâla fondâ
·EIPI radio uz bankrota sliekðòa.
·Neliekuïosim - Latvijas Radio jau sen ir sagrauts.
·Atklâta vçstule Kultûras ministrei Helçnai Demakovai.
·EIPI Radio dodas uz Big Chill Festival 2008!
·EIPI lapâ trojâns
·EIPI Radio.
Baltcom

Kategorija: Baltcom
Ziņu skaits kategorijā: 12
·'Baltcom' iegādājies telekomunikāciju uzņēmumu 'Mīts LV'.
·'Baltcom' aizliegtos Krievijas televīzijas kanālus aizstās ar citiem līdzīga satura kanāliem.
·"Bite" iegādāsies uzņēmumu "Baltcom".
·Pieaugot interneta lomai, cîòa par TV skatîtâju kïûst asâka.
·"Bite" interesçjas par sadarbîbas iespçjâm ar fiksçto lîniju operatoru
·"Baltcom" dusmojas uz "Lattelecom" un sûdzçs tiesâ par reklâmas plaìiâtu
·Ðmidre: Kopð aizgâju no Baltcom, uzòçmums nav îpaði progresçjis
·Baltcom piedâvâ RTR Planeta; NEPLP vçrtç arî ðî kanâla saturu.
·"Baltcom" noslçdz jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu.
·"Izzi" vçlas pilnîbâ nopirkt "Baltkom" un atteikties no sadarbîbas ar Ðmidri.
PRO dienestu sakari

Kategorija: PRO dienestu sakari
Ziņu skaits kategorijā: 2
·Aizdomas par glâbçju sarunu noklauðîðanos Zolitûdes traìçdijas laikâ.
·IeM slepeni pirks râcijas par Ls 11 miljoniem
Studiju Ziņas

Kategorija: Studiju Ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 1
·Pasaules masu mediji pievçrð uzmanîbu Latvijâ raþotiem mikrofoniem
Hacked!

Kategorija: Hacked!
Ziņu skaits kategorijā: 33
·Izspiešana Covid-19 ēnā: universitāte samaksā hakeriem $ 1,14 miljonu izpirkuma maksu.
·Pērn iedzīvotāju mobilo telefonu sarunas visbiežāk noklausījusies policija, VDD un SAB.
·Bažas par videokonferenču aplikācijas "Zoom" drošumu.
·"Delfi" intervija ar ētisko hakeri: Mēs ielauzāmies arī ēkās
·Krievijas specdienests īstenojis uzbrukumus Latvijas kibertelpai
·Draugiem.lv piedzīvojis kiberuzbrukumu.
·Facebook piedzīvojis vērienīgu hakeru uzbrukumu - skarti teju 50 miljoni lietotāju kontu.
·Par hakeru testēšanas pakalpojumu sniegšanu ASV notiesāts Latvijas valstspiederīgais.
·Dienvidamerikas hakeris melnajā tirgū piedāvā 'Plēsoņas B' dokumentāciju.
·Krievijas hakeri 2017. gadā uzlauzuši ASV elektroenerģijas kompāniju tīklus.
Raidorganizāciju asociācija

Kategorija: Raidorganizāciju asociācija
Ziņu skaits kategorijā: 3
·Jânis Siksnis: Par Pieci.lv un reitingiem.
·Satraucas par radio 'Pieci.lv' izveidç izðíiestajiem lîdzekïiem un tâ zemajiem reitingiem
·Izvçrtçs NRTP rîcîbas likumîbu!
Sakaru Pasaule

Kategorija: Sakaru Pasaule
Ziņu skaits kategorijā: 0
· There are no news items in this category.
Latvijas Televīzija

Kategorija: Latvijas Televīzija
Ziņu skaits kategorijā: 47
·LTV nepatīkami pārsteigta par mazākumtautību satura raidīšanas pārtraukšanu programmā LTV7.
·LTV par vairāk nekā 100 000 eiro iegādājas videokameras un studijas adapterus.
·"Netaisnīgi un nepamatoti" – LTV spēkojas ar NEPLP par papildu miljonu
·Kurp dodies, LTV un NEPLP?
·Prokuratūra sākusi pārbaudi saistībā ar LTV valdes priekšsēdētāja izraudzīšanos.
·LŽA: Giela paustais nerada pārliecību par viņa izpratni par LTV vadību
·LTV vadītāja amatā ieceļ "Olainfarm" mārketinga analītiķi Eināru Gielu
·KNAB izvērtēs NEPLP iesniegumu par LTV veiktā iepirkuma sadārdzinājumu
·Eksperti augstos toņos diskutē par neuzticības izteikšanu LTV.
·Pēc NA 'valodas demarša' darbu pamet viens no labākajiem LTV7 žurnālistiem.
Free Fm Piedāvā

Kategorija: Free Fm Piedāvā
Ziņu skaits kategorijā: 1
·Free Fm piedâvâ!
LNT

Kategorija: LNT
Ziņu skaits kategorijā: 17
·LNT un TV3 sāga: NEPLP liek saprast, ka janvārī jauno TV kanālu vēl nebūs
·Šodien no studijas ēkas tiek noņemta LNT izkārtne
·LNT neturpinās darbu esošajā formātā
·Telekanālam LNT pienākušas beigas; ziņu dienestu pievienos TV3.
·Bažījas par LNT Ziņu dienesta nākotni
·Zūzena: LNT un TV3 ar jauno īpašnieku plāno turpināt strādāt pie satura attīstības.
·Kas netiek pateikts par Lattelecom un LMT apvienoðanu.
·LNT vçrsusies tiesâ pret LTV par rîta ziòu raidîjuma formâtu.
·LNT mainîs vizuâlo noformçjumu
·No amatiem atbrîvoti visi LNT valdes un padomes locekïi
Lattelecom

Kategorija: Lattelecom
Ziņu skaits kategorijā: 37
·Lattelecom stratēģiski izvērš pakalpojumu tīklus un pavasarī mainīs zīmolu un nosaukumu uz tet.
·Lattelecom klienti turpmāk kanālus TV3, LNT, TV6, 3+, Kanāls 2, TV1000 Premium un Viasat Sport Baltic skatīsies HD kvalitātē.
·'Lattelecom' paaugstina 'Virszemes TV' abonēšanas maksu.
·Premjers Davosā sarunās ar «Telia» cer atrisināt jautājumus par LMT un "Lattelecom" tālāko attīstību
·"Lattelecom" soda par neatļautu televīzijas programmu "O!" un "Pjatnica International" izplatīšanu
·Eksperti: Valdībai pēc iespējas ātrāk jāatgriežas pie jautājuma par LMT un "Lattelecom"
·"Telia Company": ja LMT un "Lattelecom" neapvienos, mūs vairāk interesēs peļņa, nevis investīcijas
·KPMG piedāvā izveidot tehnoloģiskās izaugsmes čempionu, apvienojot LMT un Lattelecom
·Auditors iesaka apvienot LMT un "Lattelecom"
·Gulbis: "Lattelecom" un LMT apvienošanās nākotnē ir neizbēgama
Latviešu radio

Kategorija: Latviešu radio
Ziņu skaits kategorijā: 5
·"Latvieðu radio" mainîs nosaukumu uz "Super FM" .
·Latvieðu Radio tagad arî Mazsalacas apkârtnç!
·Latvieðu Radio tagad arî Cçsîs!
·No 18. februâra - "Neatkarîgâs Latvijas populârâkâs dziesmas" arî Liepâjâ un Liepâjas rajonâ.
·96,8 LATVIEÐU RADIO.
AKKA/LAA

Kategorija: AKKA/LAA
Ziņu skaits kategorijā: 14
·Vai visas lietas internetâ ir par brîvu?
·LaIPA atbalsta mazos interneta radio veidotâjus, ievieðot minimâlo maksâjumu.
·AKKA/LAA ar "Radio SWH" noslçdz mierizlîgumu.
·Konkurences uzraugi ar 45 000 latiem soda AKKA/LAA par pârmçrîgiem tarifiem mûzikas atskaòoðanai.
·Tiesa noraida AKKA/LAA prasîbu pret "Radio SWH"
·"Radio SWH" ðefs: AKKA/LAA grib iznîcinât radio staciju
·AKKA/LAA no "Viasat" vçlas piedzît 356,1 tûkstoti latu
·Telpaugu apmaiòas punktam «Mâjas svçtîba» tomçr bûs jâmaksâ 500 latu administratîvais sods par autortiesîbu un blakustiesîbu pârkâpðanu saistîbâ ar radio klausîðanos.
·'Radio klausîðanâs nodeva': KM domâs, vai valsts iestâdçm jâmaksâ.
·Radiostacijas: nodeva par radio klausîðanos darbâ - absurds un rekets.
Latvijas Radio

Kategorija: Latvijas Radio
Ziņu skaits kategorijā: 50
·'Katastrofāli novecojusi infrastruktūra' – astoņas stundas paralizēta Latvijas Radio darbība internetā.
·Kaimiņš dod NEPLP un Latvijas radio vadībai divas nedēļas situācijas noregulēšanai
·Latvijas Radio skandāls: Dika-Bokmeldere noraida ziņas par politisko ietekmējamību.
·Krīzi Latvijas Radio risinās ar mediatora palīdzību
·Latvijas Radio Ziņu dienests izsaka neuzticību radio valdei.
·Atrasts risinājums LR4 un 'lsm.lv' angļu un krievu valodas versiju darbības turpināšanai, atklāj Kariņš.
·Klapkalne apsver iespēju daļu LR satura jautājumu pārņemt savā pārziņā
·Radio darbinieku "atklātā vēstule": VK saņēmusi NEPLP lūgumu izvērtēt LR darbības atbilstību
·Kārlis Dagilis: Ceļa karte Latvijas Radio attīstībai
·Jaunās LR valdes locekles Dikas-Bokmelderes uzņēmumiem izveidojies nodokļu parāds
Viasat

Kategorija: Viasat
Ziņu skaits kategorijā: 16
·Mediji: jaunais MTG īpašnieks uzņēmumu, visticamāk, gatavos tālākai pārdošanai.
·«Bites» īpašnieki par 115 miljoniem Euro iegādājušies MTG biznesu Baltijā.
·"Viasat" turpina meklçt jaunu vadîtâju Baltijas valstîs.
·Raivo Rosts atstâs Viasat vadîtâja amatu.
·NEPLP nâkamnedçï paziòos savu rîcîbu attiecîbâ pret "Viasat".
·Dimants: "Viasat" jâievçro Latvijas likums
·"Viasa" nepârtauks "Rossija RTR" retranslâciju Latvijâ.
·Tiesa no "Viasat" par labu AKKA/LAA piedzen vairâk nekâ 200 000 eiro.
· „Viasat” piedâvâ skatîties XXII Ziemas Olimpiskâs spçles augstas izðíirtspçjas kvalitâtç!
·Kanâli PBK, REN-TV un PBMK atgrieþas pie Viasat skatîtâjiem.
Top Radio

Kategorija: Top Radio
Ziņu skaits kategorijā: 6
·Radio LIEPÂJA mainâs îpaðnieki
·Topradio sâk TMC testus Latvijâ
·"TOPRADIO" Atgrieþas analogajâ formatâ uz FM.
·Top Radio sâk skançt eterâ!
·"TOP Radio" programma vairs neskan Zemgalç!
·TOP Radio ekonomçs uz Web lapas rçíina.
Google

Kategorija: Google
Ziņu skaits kategorijā: 3
·''Google'' pēc datu aizsardzības kļūmes slēdz sociālo tīklu "Google+"
·Google precizē, kā tiek "izsekoti" lietotāji.
·Googlei savs DNS serveru tîkls
Līdzjūtība

Kategorija: Līdzjūtība
Ziņu skaits kategorijā: 6
·Mûþîbâ aizgâjis Vilnis Ribozols.
·Mûþîbâ aizgâjis radiostacijas «Capital FM» programmas direktors Jânis Mellçns.
·Negaidîti miris LTV raidîjumu vadîtâjs un satura redaktors Çriks Niedra.
·Pçkðòâ nâvç miris Vidusdaugavas televîzijas operators Vladimirs Boltans .
·Aizdedz svecîti...
·Traìiski gâjis bojâ TOPradio Rjs Franklins Voitzs
PBK

Kategorija: PBK
Ziņu skaits kategorijā: 10
·“Baltijas Mediju alianse” pārtrauks vietējā satura ražošanu
·Tiks likvidēts Pirmā Baltijas kanāla Ziņu dienests, vēsta LTV.
·Darbu Krievijas mediju holdingâ RBK pamet tâ vadîba
·Pirmais Baltijas Kanâls Baltijâ sâk demonstrçt EURONEWS ziòas.
·Skatîtâkais TV kanâls ðî gada aprîlî bija PBK.
·Dimants: pret PBK sâkta vçl viena administratîvâ lieta.
·"Pirmais Baltijas kanâls" sûdzçs tiesâ NEPLP
·Lietuvâ aicina slçgt PBK un vairâkus krievvalodîgos izdevumus.
·PBK îpaðnieks vçrðas pie Dimanta par NEPLP locekles izteikumiem
·Par rasu naida kurinoðu siþetu vçrðas NEPLP un Valsts policijâ
Uzmanību!

Kategorija: Uzmanību!
Ziņu skaits kategorijā: 10
·Pakāpeniski atjauno elektroapgādi Rīgā
·Zemi skārusi spēcīga magnētiskā vētra.
·Aurora 7.oktobris
·Starojuma eksperiments ðokç paðu pçtnieku - daudzviet Rîgâ tas ir ârkârtîgi augsts.
·UZMANÎBU ! ! !
·Zemei tuvojas Tunguskas asteroîda analogs.
·íibelîte sanâkusi :)
·FIB 9.jûlijâ izslçgs igauòu krâpnieku bandas serverus
·Krievija 3-5 septembrî atsâks ekspermentus ar jonosfçras sildîðanu.
·Sveiki!
SWH grupas ziņas

Kategorija: SWH grupas ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 16
·Šipkēvics: 'Radio SWH' akcionāre saņēmusi mājienus, ka radio jāpārdod 'Russia Today'
·"Radio SWH" jauns īpašnieks - ar Ventspils uzņēmumiem saistītais "Media Support".
·Vai "Radio "SWH" tiks notirgots kādam skandalozā Meroni uzņēmumam?
·Fredis pçc 20 darba gadiem pamet 'Radio SWH' rîta programmu.
·Rîgas mikriòos pasaþieri spiesti dzirdçt ðoferu muzikâlo gaumi. Haosu likvidçs - visiem bûs jâklausâs radio SWH.
·«Radio SWH» apgrozîjums ðâ gada pirmajâ pusgadâ pieaudzis par 10%.
·Îrijas 'Communicorp' pârdevis 'Radio SWH' akcijas Igaunijas uzòçmumam
·'Super FM' ðefs aicina prezidentu neizsludinât krievu valodu ierobeþojoðo likumu; 'Radio SWH' prasa pretçjo.
·Ðodien, 7.jûlijâ, plkst. 7 sâcis skançt Radio SWH programmas paplaðinâjums - «Radio SWH Kurzeme»
·"Spin FM" vietâ sâk skançt jauns radio - "Radio SWH Gold"
4G

Kategorija: 4G
Ziņu skaits kategorijā: 5
·Operatori: Latvijas 4G mobilais tîkls ir labâ lîmenî
·4G tîkls cerîbas neattaisno - mobilais internets nav tik âtrs, kâ to reklamç.
·Liepâjas teâtrim atòem radio frekvences
·4G mobilais internets Stokholmâ nesasniedz solîtos âtrumus.
·Ceturtâs paaudzes 4G mobilâ interneta frekvences iegûst èetri lielie sakaru operatori
TV5 LV

Kategorija: TV5 LV
Ziņu skaits kategorijā: 9
·Tjarve: Atbildîba par TV5 slçgðanu bûtu jâuzòemas NEPLP
·Dimants: TV5 slçgðana pierâda, ka jâveido sabiedriskais medijs krievu valodâ
·Mamikins: No TV5 iznes datorus, redakcija tukða.
·TV5 noraida runas par telekanâla darbîbas iespçjamu drîzu pârtraukðanu
·Pârtraukta "TV5" retranslâcija caur satelîtu un kabeïtîklos .
·TV5 draud ar licences atòemðanu.
·Telekompânija "TV5" pâriet uz ciparu televîzijas apraidi.
·Pieprasa kompensâciju par seju neaizklâðanu TV siþetâ
·TV5 pārkāpj autortiesību likumu.
Ogres TV

Kategorija: Ogres TV
Ziņu skaits kategorijā: 16
·Parâda dçï pârtrauc OTV izplatîðanu.
·NEPLP uzliek 200 eiro sodu OTV par janvârî demonstrçtas filmas fragmentu netulkoðanu.
·OTV Atklâtâ vçstule.
·"OTV" kanâlâ pârraidîs Ukrainas ziòas krievu valodâ.
·NEPLP pieðíir finansçjumu "OTV" par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.
·OTV sniedz tiesâ prasîbu pret NEPLP vadîtâju A. Dimantu
·«OTV» noraida pârmetumus par kanâla satura neatbilstîbu un prasa Dimanta atkâpðanos no amata.
·NEPLP: Kanâls «OTV» finansçjumu nesaòems
·OTV grib translçt Saeimas un valdîbas sçdes.
·OTV izmaksâs iekïâvis arî maksu par apraidi.
Radio 101

Kategorija: Radio 101
Ziņu skaits kategorijā: 22
·«Radio Open 101» pârtaps par «1.biznesa Radio»
·"Radio Open 101" bijuðajam rîta programmas veidotâjam draudçts
·Mçnesi pçc 'reanimâcijas' pârtrauc darbu 'Radio 101' pçctecis.
·Volfs panâk "Radio 101" pakalpojumu sniedzçja maksâtnespçju.
·Radio 101 - atgrieþas.
·To Whom It May Concern – Radio 101 R.I.P. (2010 – 2013)
·Ufo gatavs sarunâm ar «Radio 101» dîdþejiem
·Ðodien pârtraucis raidît «Radio 101»
·Izsolç «Radio 101» iegâdâjas Krievijas pilsonis .
·Rukers: «Radio 101» turpinâs skançt jaunâ kvalitâtç .
Saule

Kategorija: Saule
Ziņu skaits kategorijā: 8
·Saules minimaksimums ir klât!
·Saules uzliesmojums patraucç Lietuvas pavadoòu nogâdâðanai kosmosâ.
·Saule "plosâs" - nâkamnedçï iespçjama magnçtiskâ vçtra.
·Uzmanîbu! Piektdien Zemi gaida pamatîgs Saules uzbrukums!
·Uz Saules noticis pçdçjo gadu laikâ spçcîgâkais uzliesmojums.
·Fiksçts iespaidîgs Saules uzliesmojums!
·Spçcîgs uzliesmojums uz Saules Zemei draud ar katastrofu.
·Irbenes radioteleskops novçros Saules uzliesmojumus.
LMT

Kategorija: LMT
Ziņu skaits kategorijā: 22
·LMT prezidents: 5G ir industriāla tehnoloģija, ne plašai sabiedrībai Replay.lv
·Ļubova Švecova: LMT, "Tet" un sabiedriskie mediji – kas slēpjas kastē?
·LMT iegūst 5G frekvences
·LMT bāzes staciju darbu nodrošinās saules paneļu baterijas
·"Telia Company" apsver iespēju tai piederošās LMT akcijas nodot viena uzņēmuma īpašumā
·Valdība nolemj neapvienot LMT un "Lattelecom"
·Naktīs uz otrdienu un trešdienu iespējami LMT datu pārraides traucējumi.
·LMT ierīko pirmo ar 5G tehnoloģiju savietojamo bāzes staciju Latvijā.
·«Latvijas Mobilais telefons» Rīgā ieviesīs stāvvietu meklēšanas risinājumu.
·LMT nav vçl novçrsis problçmu ar "Google" meklçtâju
Linux

Kategorija: Linux
Ziņu skaits kategorijā: 7
·Linux integrçts arî automaðînâs.
·Publiskota Suse Studio Alpha versija.
·Iznâcis OpenSuse 11.1
·Linux autors Mac OS X operçtâjsistçmu nosauc par nekam nederîgu produktu!
·openSuse 10.3
·Nodibināta "Linux" atbalsta grupa.
·Iznāk "Mandriva Linux 2007"
Internets

Kategorija: Internets
Ziņu skaits kategorijā: 26
·'MikroTik' un 'LMT' kopīgi izstrādājuši jaunu rūteri.
·'Tele Greenland' un SES nodrošinās internetu grūti pieejamos apgabalos Grenlandē.
·ASV atļauj 'SpaceX' izvietot orbītā 12 000 satelītu lēta un ātra interneta veicināšanai.
·Pat finansējums nespēj atrisināt kiberdrošības speciālistu trūkumu, uzskata "Cert.lv"
·‘Spotify’ abonentu skaits sasniedz 83 miljonus, bet peļņas joprojām nav.
·'Bite' noslēdz darījumu ar 'Stream Networks'; iegādājas interneta pamatlicēju Latvijā – 'Latnet'.
·Būtisks jaunās OS drošības caurums ļauj piekļūt teju jebkuram 'Apple' datoram.
·Paver jaunu ēru lieljaudas datu pakalpojumu jomā.
·Vâcijâ iespçjama hakeru uzbrukuma rezultâtâ 900 000 cilvçku palikuði bez interneta.
·Elons Masks vçlas palaist 4425 satelîtus globâla interneta ievieðanai.
BOOM FM

Kategorija: BOOM FM
Ziņu skaits kategorijā: 5
·Augusta sâkumâ izsolîs "BOOM FM" piederoðos mikrofonus
·Kaimiòð vçrðas pret NEPLP - dusmojas par tâs nolaidîbu.
·"SWH Grupa" tiesâ prasa radio "Boom FM" maksâtnespçju.
·"Boom FM" tiesâ iesniedz maksâtnespçjas pieteikumu
·BOOM FM LV
Baloni

Kategorija: Baloni
Ziņu skaits kategorijā: 8
·¥IRBE-1: Legacy¡
·Google Loon balons zemi aplido 22 dienâs.
·StarParty #11 jeb "Neskati vîru pçc cepures"
·Latvietis izvçlçts par kandidâtu dzîvei uz Marsa.
·Îsteno savu sapni!
·B-11 / B-12 baloni tuvojas Latvijai.
·6. jûlijâ plânots palaist balonu ar LAASE-1 zondi.
·TIKS PALAISTA PIRMÂ LATVIJAS KOSMISKÂ ZONDE "ZINOO-1"
freeenergy.lv

Kategorija: freeenergy.lv
Ziņu skaits kategorijā: 4
·Liela daïa Turcijas palikusi bez elektrîbas
·Nano Tritium TM
·Dabas enerìija un viedierîces - elektrîbas taupîðanas palîgi nâkotnç.
·Saules baterijai 60!
RE:TV news

Kategorija: RE:TV news
Ziņu skaits kategorijā: 2
·Kanâls "RE:TV" papildinâs saturu ar vairâk raidîjumu krievu valodâ.
·Bezmaksas virszemes apraide RE:TV palielinâjusi skatîtâju loku.
HAM SAT EME

Kategorija: HAM SAT EME
Ziņu skaits kategorijā: 43
·Piena Ceļa iekšienē pirmo reizi novēroti mistiskie radiosignāli.
·Irbenē atklāta daļa no pasaulē lielākā zemo frekvenču radioteleskopu tīkla.
·Latvijas pirmais satelīts "Venta 1" pamazām pārstāj funkcionēt.
·SpaceX to launch cubesats to hunt pirates on the high seas.
·YL100 - īpašs radio amatieru izsaukuma signālu prefikss par godu Latvijas simtgadei.
·Latvijas simtgadei veltītā izmēģinājuma raķete varēs sasniegt virsskaņas ātrumu.
·IRBE-3
·Augusta vidū Cēsu lidlaukā notiks aizraujošs pasākums visai ģimenei - Kosmosa diena.
·Ar Venta-1 palīdzību kosmosā nogādāts pasaulē mazākais satelīts KickSat.
·Uztverts signāls no Latvijas pirmā satelīta 'Venta-1'
Radio Merkurs

Kategorija: Radio Merkurs
Ziņu skaits kategorijā: 3
·Radio "Merkurs" IP adresses maiņa!
·Radio Merkurs DAB
·Paziòojums no RADIO MERKURS
STAR FM LV

Kategorija: STAR FM LV
Ziņu skaits kategorijā: 1
·Star FM raidîjumu Autopilots turpmâk vadîs Egons Reiters
5G

Kategorija: 5G
Ziņu skaits kategorijā: 21
·FT: Lielbritānija gatavojas izslēgt "Huawei" no 5G tīkla infrastruktūras.
·EK drošības vadlīnijas neliedz izmantot "Huawei" ražojumus, ieviešot 5G
·"Tet": 5G tīkla ieviešana bez vadiem nenotiks.
·Igaunija ar ASV plānojot parakstīt memorandu, kas izslēgs "Huawei" no 5G tīklu attīstīšanas
·Baltijas un Ziemeļvalstīm rosina izveidot vienotus drošības kritērijus 5G ieviešanai
·Rīgā notiks lielais 5G ekosistēmas forums
·VAS ES sadarbībā ar LVRTC organizēja domnīcu “5G Mobilitāte/No tehnoloģijas uz lietojumu”.
·"Manabalss.lv" atsakās publicēt iniciatīvas par 5G tīkla aizliegšanu
·5G telefonos ir sākums radikālam tehnoloģiju attīstības lēcienam.
·LMT un «Tele2» šonedēļ dažviet Latvijā iedarbina 5G tīklu
Droni / Multihopteri

Kategorija: Droni / Multihopteri
Ziņu skaits kategorijā: 13
·LMT veicis unikālu pārrobežu dronu lidojumu.
·Ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta par civilās aviācijas apdraudēšanu.
·Briti debesīs palaiž alternatīvu satelītiem PHASA-35.
·Dronu paralizētajā Londonas Getvikas lidostā izvietoti snaiperi un armijas eksperti.
·Dronu izmantošanu Latvijā regulē noteikumi, taču par pārkāpumiem sodu nav.
·Valdîba atbalsta dronu izmantoðanas regulçjumu
·Aizliegs dronu pilotçðanu alkoholisko dzçrienu ietekmç.
·Nelikumîgus bezpilota lidaparâtus varçtu íert ar tîkliem.
·«British Airways» lidmaðîna Hîtrovas lidostâ sadûrusies ar bezpilota lidaparâtu.
·Droni - jauno tehnoloìiju superzvaigznes.
Nekategorizētās ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 3
· "Pieci.lv" septīto gadskārtu svinēs ar vērienīgu dzimšanas dienas festivālu
· LVRTC un VITA apvienoðanâ 55 000 latu tçrçs juridiskiem pakalpojumiem.
· Mugmause
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM